Forside

Føler du deg engstelig blant andre mennesker?

Er du usikker på om du skal hilse på folk eller ikke? Fjerner du Facebook-posten når noen irettesetter deg fordi du mener noe som er «uakseptabelt»? Tør du ikke å si hva du mener på jobben, selv om du opplever lunsj-samtalen som overkjørende og belærende?

Du tror kanskje at det er noe rart med deg? – At du er veldig usikker og at du har noe skjørt i deg som gjør deg «annerledes»? Vi kan berolige deg med at her i Norge er du helt normal. 800 000 nordmenn får så sterk sosial angst i løpet av livet, at det hindrer dem i å fungere i hverdagen.

I denne boken ser forfatter Miriam Ekelund på både Janteloven og forskning om vår kultur. Kan det tenkes at et trangt kulturelt «normalområde» kan skape angst og traumereaksjoner, som igjen kan føre til fysiske helseplager? Ekelund presenterer forskningen på en lettfattelig og underholdende måte. Boken illustreres med Frode Burdal Klevstuls tankevekkende kunst.

Den har også dybdeintervjuer med 12 spennende personer som har gode refleksjoner om norsk kultur. Her får du perspektiver blant annet fra to psykiatere, en psykolog, en coach, en som har doktorgrad i sosiologi, en samfunnsviter og en jurist. Flere av disse har på forskjellige måter blitt offer for Janteloven. Dette kan bli en av de viktigste bøkene du har lest.

Les et utdrag fra boken.

Føler du deg engstelig blant andre mennesker?


Er du usikker på om du skal hilse på folk eller ikke? Fjerner du Facebook-posten når noen irettesetter deg fordi du mener noe som er «uakseptabelt»? Tør du ikke å si hva du mener på jobben, selv om du opplever lunsj-samtalen som overkjørende og belærende?

Du tror kanskje at det er noe rart med deg? – At du er veldig usikker og at du har noe skjørt i deg som gjør deg «annerledes»? Vi kan berolige deg med at her i Norge er du helt normal. 800 000 nordmenn får så sterk sosial angst i løpet av livet, at det hindrer dem i å fungere i hverdagen.

I denne boken ser forfatter Miriam Ekelund på både Janteloven og forskning om vår kultur. Kan det tenkes at et trangt kulturelt «normalområde» kan skape angst og traumereaksjoner, som igjen kan føre til fysiske helseplager? Ekelund presenterer forskningen på en lettfattelig og underholdende måte. Boken illustreres med Frode Burdal Klevstuls tankevekkende kunst.

Den har også dybdeintervjuer med 12 spennende personer som har gode refleksjoner om norsk kultur. Her får du perspektiver blant annet fra to psykiatere, en psykolog, en coach, en som har doktorgrad i sosiologi, en samfunnsviter og en jurist. Flere av disse har på forskjellige måter blitt offer for Janteloven. Dette kan bli en av de viktigste bøkene du har lest.

Les et utdrag fra boken.

I videoene under kan du møte de 12 personene som er intervjuet i boken «Du skal lide for fellesskapet». Det kommer flere videoer etterhvert. (Musikk: Bensound)

Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video