Antijantepodden

Antijantepodden

En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt.

I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes. Frode Burdal Klevstul er teknisk ansvarlig, researcher og han redigerer også episodene.

Dersom du er interessert i dette temaet, sjekk også ut Miriam Ekelunds bok «Du skal lide for fellesskapet», på antijanteboka.no.

| RSS | Apple | Deezer | Odysee | Player FM | Pocket Cast | Podbean | Podcast Addict | Podcast Index | Podtail | Spotify | Stitcher | Substack |

Vil du støtte Antijantepodden?

Dersom du ønsker å støtte Antijantepodden, kan du gjøre det ved å Vippse oss et valgfritt beløp. Alle bidrag, store eller små, mottas med stor takk. Søk opp «Antijantepodden» eller «709196» som betalingsmottaker, eller scan vår Vipps-QR-kode. En annen måte å støtte oss på er ved å kjøpe boken «Du skal lide for fellesskapet».

Merk: På grunn av personvernsregelverket ser vi ikke telefonnummeret til de som støtter oss via Vipps. Om du ønsker, kan du oppgi e-postadressen din i meldingsfeltet. Da får vi takket deg personlig.

Følg Antijantepodden via Substack

Vi har flyttet over alle episoder til en blogg-/podcast-/nyhetsbrevtjeneste som heter Substack. Hovedgrunnen var for å komme bort fra sensuren på Facebook. Les mer om det her. Vi håper at du som lytter vil abonnere på nyheter fra oss via Substack. Da får du du informasjon på e-post, hver gang vi slipper en ny episode. Når vi har gått over til Substack har også hver episode fått sin egen side. Det gjør det lett å dele spesifikke episoder med andre. Våre Substack-abonnenter vil kunne kommentere på våre episoder. Det koster ingen ting å følge oss, og du kan til en hver tid melde deg av igjen.

Alle våre episoder finner du nå på antijantepodden.substack.com

NB: Episodeoversikten på denne siden vil snart forsvinne.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt:

Episode 36  |  Barbro Paulsen – Naturretten gir deg råderett over deg selv

 

Advokat Barbro Paulsen har brukt den siste tiden på å studere Naturretten. Hun forteller at den er en rett som ligger dypere enn både nasjonale og internasjonale lover, og den gir deg rett til å eie deg selv og din egen kropp. Paulsen forteller at vi har levd under kontroll fra storsamfunnet i så mange år, at kontroll også har blitt en vanlig, men destruktiv, måte å omgås andre mennesker på. Hun anbefaler å prøve å slippe både seg selv og andre mennesker fri, for å se hva som skjer da. Avslutningsvis forteller hun om en nyopprettet frivillig organisasjon, «Norsk Hjelpefond», der man samler ulike fagfolk som skal bistå de som kommer på kant med myndighetene i forbindelse med koronatiltakene.

Episode 35  |  Anonym ambulansesjåfør – antall turer har skutt i været etter andre dose

I denne episoden har vi intervjuet en ambulansesjåfør som ber om å få være anonym, fordi han frykter å miste jobben hvis identiteten hans blir kjent. Han forteller at det har vært svært rolig og god kapasitet ved sykehuset siden korona-situasjonen startet, men at antall turer har eksplodert etter sommeren i år. Ambulansesjåføren ser tydelig at mange får problemer etter andre dose. Han observerer særlig hjerteproblemer, slag, blodpropper, infeksjoner og symptomer som ligner på krystallsyken. Det som sjokkerer han mest, er at han ser disse sykdommene i aldersgrupper som knapt var rammet av dette tidligere.

Episode 34  |  Linda Omnes – barna utsettes for et enormt press

Linda Omnes er mor til tre gutter med god spredning i alder. Hun må derfor forholde seg til både barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Hun er sjokkert over gruppepresset som legges opp til rundt dette med vaksinering, og hva lærerne får seg til å si i plenum om de som ikke ønsker å ta vaksinen. Den eldste sønnen fikk klar beskjed om at uvaksinerte ikke burde få praksisplass, noe som var en medvirkende årsak til at han droppet ut av skolen. Omnes oppfordrer foreldre til å ikke gi etter for gruppepresset, men å på egen hånd sette seg nøye inn i COVID-19-statistikken for barn, samt vaksinebivirkninger for den samme aldersgruppen.

Episode 33  |  Helge Morset – koronapasset skulle bare gi lettelser

Antijantepodden tok en kjapp prat med advokat Helge Morset rett etter regjeringens pressekonferanse 12. november 2021, der de fortalte at koronapasset vil bli innført både lokalt og nasjonalt. Morset minner om at både forarbeidet og lovteksten som omtaler dette koronapasset slår fast at det bare skal brukes til å lempe på tiltak, ikke til å begrense rettigheter. Han lurer på hvordan man skal greie å sno seg rundt disse reglene. Morset observerer hvordan makthaverne hele tiden prøver å snu folks sinne mot ulike grupper i samfunnet, heller enn å få oppmerksomheten rettet mot det de selv driver med.

Episode 32  |  Andy Smith – uvaksinerte segregeres ut av samfunnet

Andy Smith bor utenfor Melbourne i Victoria state i Australia. Delstaten var vært i 6 lockdowns det siste halvannet året, og videoer som viser utstakt politibrutalitet, selv mot eldre og sårbare mennesker, har rystet verden. Andy Smith har mistet to jobber og et tillitsverv fordi han ikke er vaksinert. Han er også utestengt fra de fleste butikker og restauranter, og frykter at han ikke engang får gå i matbutikker, ettersom de uvaksinerte er utpekt som syndebukker som samfunnet må vernes mot. Han har nå funnet sin «tribe» som har startet å dyrke mat, slik at de uvaksinerte sammen skal overleve segregeringen de utsettes for.

Episode 31  |  Helge Morset – får ikke vite begrunnelsen for nedstengingen

Advokat Helge Morset er leder for koronautvalget til Den internasjonale juristkommisjon avdeling Norge (ICJ Norge). Han har ventet i over ett år på svar fra myndighetene angående beslutningsgrunnlaget for å stenge ned samfunnet. Han påpeker at i et demokrati er det forventet at man kan legge frem slik dokumentasjon, slik at makthaverne kan holdes ansvarlige for inngrepene de har gjort i folks liv. Til tross for unnskyldninger om slettede notater, sms-er og ønske om hemmelighold i 60 år, mener han at myndighetene må kunne bevise at koronatiltakene har vært forholdsmessige, ellers er tiltakene ulovlige.

Episode 30  |  Runi Rogers – det er ikke bare uvaksinerte som sprer viruset

Mikrobiolog Runi Rogers stusser over medias narrativ om at det bare er uvaksinerte som sprer viruset. Forskning viser at vaksinerte sprer viruset minst like mye som uvaksinerte, og mange av tiltakene rettet mot de som ikke har tatt vaksinen, gir derfor ingen mening. Hun er også bekymret for at vaksinen settes på feil måte, noe som kan forklare mange av de alvorlige bivirkningene. Rogers ble diskreditert av faktisk.no i juni i år på grunn av manglende kompetanse. Bakgrunnen for dette, var at de hadde sjekket LinkedIn-profilen hennes, der hun bare hadde registrert noe av arbeidserfaringen sin.

Episode 29  |  Simen Kristoffer Thorvaldsen – koronatiltakene er ikke forholdsmessige

Politibetjent Simen Kristoffer Thorvaldsen skrev nylig et innlegg som er kritisk til koronatiltakene og forholdsmessigheten av disse. Innlegget ble publisert i Politiforum, som er medlemsbladet til Politiets Fellesforbund. Håpet var å vekke en yrkesgruppe han mener burde ha reflektert mer over tiltakene de er satt til å håndheve. Thorvaldsen mener at Smittevernloven er udemokratisk og farlig, og forteller at det ikke finnes noe i lovverket som kan forhindre politivold i den skalaen man ser i Australia og en rekke andre land, dersom myndighetene skulle misbruke den makten de er gitt i en slik unntakstilstand.

Episode 28  |  Forent – finner støtte i fellesskapet

Kathrine Møller og Kamilla Glomsrud Hill er med i jentegjengen «Forent», som holder til i Drammen. Begge er helseutdannet, og har satt seg grundig inn i forskning og statistikk om korona, som også gir en annen side av saken enn det våre myndigheter og medier forteller. De trodde informasjonen skulle bli tatt godt imot blant venner og kjente, men istedenfor møtte de en vegg av fordømmelse. I januar i år fant de et varmt fellesskap i gruppen «Forent», som også driver en Telegram-gruppe og en kafé i Drammen. De oppfordrer også andre til å finne sammen for å ikke bli ensom og knekt.

Episode 27  |  Frode Nylund – nærmer seg konkurs

Frode Nylund er eier og daglig leder for treningssenteret Treningsspesialisten, som ligger på Vålerenga i Oslo. Etter til sammen 10 måneders nedstenging, ligger han etter med nesten 300 000 kroner. Dersom det blir flere nedstenginger nå, vil han ikke greie å redde bedriften, og taper dermed 2,4 millioner kroner i investerte midler. Han peker på mange skjevheter rundt hvem som har båret byrden under koronasituasjonen. Treningssentrene har vært stengt, mens det har vært fullt av folk på kjøpesentre, store varehus og Vinmonopolet. Småbedrifter har lidd, mens gårdseiere knapt har redusert husleien. Nylund er sliten av hele situasjonen og grundig lei av ordet «dugnad».

Episode 26  |  John O´Looney – begravelsesdirektør varsler om det han har sett

Begravelsesdirektør John O´Looney er eier og direktør for begravelsesbyrået Milton Keynes funeral services, som ligger utenfor Northampton i Storbritannia. For halvannet år siden var han redd for å bli syk av COVID-19. Under et intervju med BBC, lot han seg overtale til å ta på en beskyttelsesmaske under fotograferingen, til tross for at han ikke pleide å bruke dette. Siden den gang har han gjort en rekke foruroligende observasjoner, som har fått han til å endre helt mening om det som skjer. Han har sett en rekke svært mistenkelige dødsfall på aldershjem, noe som langt på vei bekreftes av en Amnesty-rapport. Han mener vaksinene er farligere enn COVID-19, og det han er reddest for av alt, er kontrollen myndighetene utøver.

Episode 25  |  Knut Lindtner – frykt blokkerer dialogen

Psykolog Knut Lindtner opplever som mange andre at det kan være harde fronter mellom mennesker for tiden. Han mener dette uttrykker ekstrem frykt, som gjør at man ikke greier å slippe opp på sin virkelighetsoppfatning for å forstå andre innfallsvinkler. Hans beste råd er å snakke sammen uten å legge for mye vekt på betente temaer. Som tidligere medlem av Norges kommunistiske parti, måtte han ta et oppgjør med et miljø som ikke var i stand til å se på sine egne logiske brister. I dag er han redaktør for bloggen derimot.no, som stiller kritiske spørsmål til en del resonnementer som er opplest og vedtatt i det norske samfunnet.

Episode 24  |  Barbro Paulsen – Grunnloven ignoreres i Norge

Jurist Barbro Paulsen har sittet sammen med kollegaer og konkludert med at det som skjer i samfunnet drives frem med en slik voldsomhet, at man ikke evner å stoppe for å sjekke faktagrunnlaget det bygger på. Selv tung, medisinsk forskning og statistikk avfeies uten å tillegges noen vekt. Hun påpeker at både tiltakene, testing av barn på skolen og oppsigelse av arbeidstakere som ikke vil la seg vaksinere, er i strid med Grunnloven. Man har derfor full anledning til å nekte å bøye seg. Paulsen har lagt ut nyttig informasjon til foreldre på nettsiden www.naturrett.no. Hun forteller også om to svært viktige høringer man har anledning til å svare på i disse dager. Juristen mener at selv om det som skjer er ulovlig og voldsomt i sin kraft, er det stor bevegelse og stadig flere som tør å protestere.

Episode 23  |  Susanne Heart – menneskeheten står ved et veiskille

Det har kokt rundt den folkevalgte fylkespolitikeren Susanne Heart siden 1. juli i år, da hun skrev et åpent brev med oppfordring om å sette vaksineringen på vent, til statsministeren. Noen har støttet og andre har fordømt. Heart var klar over at hun «la hodet på hoggestabben» med dette utspillet, men hun kjente at vi er ved et veiskille for menneskeheten. – Skal vi fortsatt få bestemme over vår egen kropp? – Skal det fortsatt være lov til å uttrykke ulike meninger? – Skal politikere få lov til å stille spørsmål på vegne av dem de representerer? MDG-politikeren etterlyser en dypere verdidebatt der man reflekterer over valgene som er tatt i samfunnet det siste halvannet året.

Episode 22  |  Dag Bratlid – for stor risiko å vaksinere barn

Barnelege Dag Bratlid advarer på det sterkeste mot å vaksinere barn mot COVID-19. Han mener vaksinene er for dårlig utprøvd, og minner om at barn kan bli påvirket av medisiner på måter som er vanskelig å forutse. Han var i en periode sakkyndig for Norsk pasientskadeerstatning, og så flere alvorlige vaksineskader etter den hastegodkjente svineinfluensa-vaksinen. Bratlid mener dessuten at COVID-19 ikke er særlig alvorlig for ellers friske barn og unge, og at koronatiltakene er betydelig overdrevet i forhold til trusselen. Han viser til flere eksempler på hvordan man har forholdt seg til smittsomme sykdommer tidligere.

Episode 21  |  Hans Eirik Olav – er verdensøkonomien i ferd med å bryte sammen?

Siviløkonom Hans Eirik Olav har i flere år advart om at den norske velferdsstaten i realiteten er «konkurs», men at man trykker opp penger og bruker av oljefondet for å dekke underskuddet. Han beskriver penge- bank- og statssystemet som et pyramidespill, der store og økende deler av det du tjener går tilbake til statskassen. Underskuddene øker i et system der «alle plyndrer hverandre» med statens velsignelse. Mange vil miste pensjonen når systemet kollapser, eller se pensjonen forsvinne gjennom inflasjon og tapt kjøpekraft, advarer han. Siviløkonomen forteller at koronatiltakene har økt presset på økonomien ytterligere, og at husholdninger flest bør ta noen grep nå for å sikre seg. Han er dagsaktuell med boken «Farvel menneske: veien fra det biologiske til det syntetiske menneske», der han blant annet forteller om hvordan koronatiltakene knuser «vanlige mennesker» og beriker de som lever på toppen av pyramidespillet.

Episode 20  |  Berge og Nor Guderud – aksjonerer mot tvangstesting på skolen

Da 12 år gamle Nor møtte på skolen onsdag 1. september, fikk han beskjed om at alle måtte ta PCR-test. Han nektet, og ble sendt rett hjem med beskjed om å være i karantene i ti dager. De neste to dagene aksjonerte han ved å sitte på en pult i skolegården og jobbe med skolearbeid. Lørdag holdt han tale foran Stortinget, og søndag startet han Facebook-gruppen «NOR sier NEI», som hadde nesten 500 medlemmer allerede samme kveld. Nor og faren (Berge) oppfordrer andre barn og foreldre til å finne sammen gjennom denne gruppen, for å stå opp mot både tvangstesting og vaksinering. I siste del av denne episoden intervjuer vi menneskerettighetsjurist Marius Reikerås. Han forteller at dette er et klart brudd på menneskerettighetene, og han vil rapportere saken inn for FNs barnekomité.

Episode 19  |  Elwira Pajak – myndighetene bruker propaganda-teknikker mot oss

Elwira Pajak er lingvist og filolog, og har spesialisert seg på politisk propaganda. Hun forklarer ulike virkemidler som brukes for å kontrollere befolkningens psykologi og handlemåter, og hvorfor dette er så effektivt. Eksempler på dette er å skape frykt, fremheve én oppførsel som den eneste riktige og totalt svartmale og dehumanisere de som måtte mene noe annet. Hun erfarer at i situasjoner der myndigheter tyr til mange propaganda-teknikker, mister man viktige nyanser som kan skape fornuftige og balanserte løsninger.

Episode 18  |  Dag Viljen Poleszynski – meningsmotstandere demoniseres i Norge

Dag Viljen Poleszynski har en svært lang og bred utdannelse som favner alt fra økonomi, fredsstudier, doktorgrad i sosiologi, til en 5-årig utdannelse i ernæringsfysiologi. Han har utfordret norske myndigheter gjennom hele sitt yrkesaktive liv, og opplever en fagkultur der meningsmotstandere demoniseres og bare én side av historien blir hørt. Han mener blant annet at norske myndigheter bommer totalt med side kostholdsråd. I denne podkasten deler han sine anbefalinger, og ikke minst hvordan man bør styrke immunforsvaret dersom man er redd for korona-viruset.

Episode 17  |  Peter Dvergsdal – vi har effektive medisiner mot COVID-19

Allmennlege Peter Dvergsdal forteller at han har behandlet 22 COVID-19-pasienter med antivirale medisiner. Helt siden koronasituasjonen oppsto for 1,5 år siden, har han kjempet for at disse medisinene skulle bli tilgjengelige i Norge. Til å begynne med ble han nektet å innføre dem til landet, men siden september i fjor har det vært mulig for pasienter å få tak i dem dersom man får resept fra en lege. Statens Legemiddelverk må da godkjenne hver enkelt resept som skrives ut manuelt. Dvergsdal mener at dersom man hadde lyttet til han tidligere, hadde nedstenging av samfunnet ikke vært nødvendig.

Episode 16  |  Kjetil Elvevold – vi vet for lite om vaksinenes langtidsvirkninger

Kjetil Elvevold er Dr. Scient i medisinsk biologi og har selv forsket på mRNA. Han advarer sterkt om at mRNA-vaksinene ikke nødvendigvis blir værende på injeksjonsstedet, og at de kan gjøre stor skade andre steder i kroppen. Blodpropp, Alzheimer, autoimmune sykdommer og nedsatt immunforsvar er noen av bivirkningene han frykter. Elvevold har flere ganger kontaktet helsemyndighetene for å advare mot massevaksineringen som pågår, men opplever at de fortsetter i like stort tempo.

Episode 15  |  Yusela Del Carmen Gjæringen – fikk livet snudd opp ned av koronavaksine-skade

Yusela Del Carmen Gjæringen kjente en intens, sviende følelse i armen etter å ha fått andre dose av Pfizer-vaksinen. Derfra eskalerte det til at hele venstre side av kroppen ble opphovnet og delvis lammet. Hun beskriver ekstreme smerter, og flere måneder senere sliter hun fortsatt med å fungere i hverdagen. Hun føler seg sviktet fordi hun ble oppfordret til å stille opp på en dugnad, men opplever ikke å få god hjelp av helsevesenet nå som hun har blitt skadet av vaksinen. Mot slutten av episoden snakker vi med overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk. Han observerer at mRNA-vaksinene har flere bivirkninger enn «vanlige» vaksiner, men mener at de fleste av bivirkningene er forbigående og at den nye teknologien er et godt virkemiddel for å bekjempe COVID-19.

Episode 14  |  Geir Engdahl – muligheten for hjemmeundervisning innskrenkes

«Det er sosialt selvmord i Norge å ikke sende barna sine i barnehage og å drive med hjemmeundervisning». Dette mener Geir Engdahl, som selv måtte ta datteren ut av disse institusjonene fordi hun mistet livsgnisten. Et forslag til ny Opplæringslov truer retten til å drive med hjemmeundervisning, men Engdahl, som selv har jobbet som lærer i offentlig skole i mange år, er opptatt av at foreldre fortsatt må ha rett til å velge det som passer best for deres barn.

Episode 13  |  Julia Schreiner Benito – mediene svikter totalt sitt samfunnsansvar

Julia Schreiner Benito er utdannet ved Journalisthøgskolen og jobber som redaktør i helsemagasinet Hemali. Hun observerer en presse som svikter totalt sitt samfunnsoppdrag og sine egne idealer. Under korona-situasjonen stilles det ikke kritiske spørsmål til myndighetene, uenighet mellom fagfolk nevnes ikke i norske medier, forebygging og behandling av korona nevnes ikke og meningsmotstandere blir totalt demonisert. Selv om skuffelsen over journalistkollegene er stor, har hun aldri opplevd det som mer meningsfylt å være journalist.

Episode 12  |  Øyvind Hagen mener det er null ytringsfrihet i Norge

Forlegger Øyvind Hagen mener det er null ytringsfrihet i Norge for tiden. Han ser med sjokk og vantro at man mister jobb, venner og familie ved å være kritisk til koronatiltakene. Han opplever at media, forfattere og kunstnere har sviktet totalt sin rolle som kritiske røster i samfunnet. Selv skal han publisere to bøker om dette på sitt nystartede forlag, Manuskript.

Episode 11  |  Margrethe Salvesen mener vi har gått fra demokrati til diktatur på ett år

Sykepleier Margrethe Salvesen jobber i rusomsorgen og har vært solidaritetsarbeider i Midtøsten. Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, forsto hun umiddelbart at noe ikke stemte. Hun skjønte at det ville få enorme konsekvenser for de mest sårbare, og hun fant raskt ut at rusmisbrukere led fordi matutdeling og rehabiliteringstilbud stoppet tvert. Hun har vært en aktiv motstemme under hele korona-situasjonen, og nå er hun bokaktuell med boken «Koronarebellen».

Episode 10  |  Kristin Clemet etterlyser politisk mangfold i norsk presse

Kristin Clemet, som er daglig leder i den borgerlige tankesmien Civita, mener at pressen har et mangfoldsproblem. I en stor undersøkelse utført av Nordiske Mediedager, kom det nemlig frem at 77 % av norske journalister ville stemt rødgrønt, og 43 % ville stemt på partiene SV, Rødt og MDG. Undersøkelsen viser at journalistene ligger godt til venstre for befolkningen forøvig, og at de går stadig lengre til venstre. Hun har forsøkt å reise problemstillingen rundt hva dette har å si for fremstillingene vi får gjennom mediene, men opplever at journalistene ikke viser interesse for problemstillingen.

Episode 9  |  Marius Reikerås mener at barne- og familieministeren bør gå av

Menneskerettighetsjurist Marius Reikerås mener at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bør gå av, etter at Norge ble dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for 3 nye barnevernssaker denne uken. Til tross for at Norge nå er dømt i 11 saker, ser han ingen tegn til endring i det norske systemet. I denne podkasten forteller han også om hvilke artikler i menneskerettighetskonvensjonen som brytes i den norske karantenehotellordningen.

Episode 8  |  Christian Ingebrigtsen håper nordmenn kan lære å unne hverandre suksess

Christian Ingebrigtsen ble verdensstjerne med boybandet A1, men ikke engang det kunne nøytralisere følelsen som satt i etter mobbing i oppveksten. I dette intervjuet forteller han om disse utfordringene, og også om hvordan det opplevdes å komme tilbake til Norge etter et tiår i utlandet.

Episode 7  |  Iwona Woicka-Zulawska, the Polish Ambassador to Norway, shares her experiences

Iwona Woicka-Zulawska has since 2018 been serving as the Polish Ambassador to Norway. In Norway, she is observing a population obedient to their authorities. This is different from post communistic Poland, where people do not want to be controlled by their authorities.

Episode 6  |  Ingunn Sigurdsdatter var motstemme under forrige pandemi

Ingunn Sigurdsdatter (tidligere Røiseland) ledet Vaksineaksjonen, som var sterkt kritiske til massevaksinering, under svineinfluensaen i 2009-2010. Hun ble kalt «helsefundamentalist, konspiratorisk og totalt naiv» av representanter fra norske myndigheter i beste sendetid på NRK. Myndighetene anslo at 13 000 nordmenn kunne dø av svineinfluensaen – tallet endte på 32. Hundrevis av mennesker har blitt uføre på grunn av blant annet utmattelse, som følge av vaksinasjonen. Likevel har ikke staten takket de som advarte.

Episode 5  |  Thore Aalberg mener ytringsfriheten bare gjelder de med «vanlige meninger»

Thore Aalberg har en lang akademisk utdannelse, men er også utdannet homeopat. Han har i en årrekke kjempet for at denne gruppen skal få mer respekt i det offentlige rom, men han opplever at utviklingen går i feil retning. Han forteller at han har blitt tykkhudet etter all latterliggjøringen han har vært utsatt for. Han ser med lengsel på andre europeiske land, der «alternative» behandlingsformer har bedre vilkår.

Episode 4  |  Marius Reikerås mener at karantenehotell er ulovlig

Menneskerettighetsjurist Marius Reikerås nektet å sjekke inn på karantenehotell, da han ankom Norge i går. I denne podkasten forteller han hvorfor han mener at ordningen er ulovlig. Etter å ha vært på mange jobbreiser, også det siste året, har han konkludert med at Norges praksis skiller seg ut som særdeles streng i forhold til de fleste andre land.

Episode 3  |  Fred Heggen om polarisering i samfunnet

Fred Heggen jobber som psykiater på Gaustad psykiatriske sykehus. Han observerer at rommet for ytringer føles utrygt for mange, og at en del mennesker ikke evner å ha samtaler om komplekse temaer, uten å ty til grove forenklinger og båssetting av meningsmotstanderen. Han tror at frustrasjonen over tiltak som reduserer livskvaliteten, gjør at man får behov til å ta dette ut på andre.

Episode 2  |  Anne Syrstadeng mistet sin stemme etter mobbing

Anne Syrstadeng halter på grunn av en skade som skjedde under fødselen. Det gjorde henne «annerledes» på det lille stedet hun kommer fra, og hun opplevde at alt hun sa og gjorde ble hakket på. Hun mistet sin stemme, men har begynt å finne tilbake til den gjennom flere prosjekter der hun prøver å få oss nordmenn til å senke garden og snakke sammen, selv med fremmede. Hun har bloggen honningikaffen.com, og starter også podkasten Gjest- frihet.

Episode 1  |  Svein Østvik om munnbind-brenningen

Svein Østvik, også kjent som «Charter-Svein», har fått tøff medfart i norsk offentlighet, etter at han brente et munnbind under en anti-lockdown-demonstrasjon foran Stortinget 10. april i år. I denne utgaven av Antijantepodden snakker han ut om hvordan hans skepsis mot koronatiltakene gradvis har økt siden i fjor høst, og hvorfor han kjenner at det er viktig å stå opp mot disse.